Podstawy astrofotografii | Astrofotografia

astrofotografia.dl.pl | aktualizacja 2020.01.17 [39 dni temu]

Słońce | Księżyc | Zaćmienia | Planety | Komety | Koniunkcje | Gwiazdy | Obiekty mgławicowe | Zjawiska


Wstęp

W fotografii ziemskiej przy dziennym świetle stosuje się zwykle krótkie czasy ekspozycji, rzędu 1/60 - 1/1000 sekundy, niskoczułe materiały negatywowe (100 - 200 ISO), a obiektywy często przysłania się do wartości przysłony 5,6 - 22. Aby wykonać udane zdjęcie większości obiektów widocznych na nocnym niebie należy maksymalnie wykorzystać dochodzące od nich światło. Dlatego też w astrofotografii konieczne jest zastosowanie ekspozycji trwających o wiele dłużej, od kilku sekund do kilkudziesięciu minut, założenie negatywu o czułości 400 - 3200 ISO oraz w wielu przypadkach otwarcie przysłony obiektywu do wartości 2 - 5,6.

Przewaga astrofotografii nad obserwacjami wizualnymi polega na tym, że obraz obserwowanych obiektów zostaje utrwalony i po wywołaniu może go oglądać i analizować wiele osób. Poza tym dzięki astrofotografii można zarejestrować o wiele słabsze obiekty niż przy obserwacjach wizualnych prowadzonych przez ten sam instrument optyczny. Część obiektów mgławicowych, jak na przykład niektóre mgławice emisyjne, nie jest dostępna do obserwacji wizualnych, można je podziwiać tylko dzięki zastosowaniu technik fotografowania nieba.


Zasady astrofotografii

Do wykonania udanego zdjęcia nieba z dobrze widocznymi szczegółami na długim czasie naświetlania rzędu kilku minut nie wystarczy umieszczenie aparatu na statywie, otwarcie migawki i odczekanie odpowiedniego czasu. Pamiętać należy o tym, że Ziemia obraca się wokół własnej osi, czego odbiciem jest ciągły obrót sfery niebieskiej. Ruch ten jest niedostrzegalny dla oka, lecz wystarczy już kilkadziesiąt sekund, aby wyraźnie uwidocznił się na zdjęciu w postaci rozmycia śladów gwiazd. Aby uzyskać ostre obrazy gwiazd i innych obiektów wykorzystuje się montaż paralaktyczny, który obracając się z taką samą prędkością kątową jak sfera niebieska kompensuje jej ruch.

Na jakość obrazu fotografowanych obiektów na zdjęciu wpływ mają takie czynniki jak: jakość optyki, ziarnistość emulsji fotograficznej, dokładność prowadzenia montażu paralaktycznego, ruchy mas atmosfery (seeing) oraz dokładność ustawienia ostrości.

Zdjęcie przedstawia ruch sfery niebieskiej wokół północnego bieguna nieba.


Artykuły

» Podstawy astrofotografii
» Sprzęt wykorzystywany w astrofotografii
» Metody fotografowania nieba


Andrzej Binkiewicz
Obserwacje astronomiczne prowadzę od ponad 25 lat, astronomią i astrofotografią zajmuję się od połowy lat 90-tych. W czasie wielu nocy spędzonych na obserwacjach nieba, najczęściej zajmuję się astrofotografią oraz obserwacjami komet i obiektów mgławicowych. Komety obserwuję od czasu przelotu dwóch wielkich komet widocznych pod koniec XX wieku - Hyakutake i Hale-Bopp. Do tej pory fotografowałem i obserwowałem ponad 40 tego typu obiektów.

Słońce | Księżyc | Zaćmienia | Planety | Komety | Koniunkcje | Gwiazdy | Obiekty mgławicowe | Zjawiska

astrofotografia.dl.pl | w sieci od 7293 dni | aktualizacja 2020.01.17 [39 dni temu] | 090944 | e-mail: Andrzej Binkiewicz