Tabela zaćmień Słońca | Astrofotografia

astrofotografia.dl.pl | aktualizacja 2020.01.17 [dzisiaj]

Słońce | Księżyc | Zaćmienia | Planety | Komety | Koniunkcje | Gwiazdy | Obiekty mgławicowe | Zjawiska


Zaćmienia Słońca

Tabela podaje informacje o wszystkich zaćmieniach Słońca widocznych na niebie do 2020 roku. Wszystkie momenty podane zostały w czasie uniwersalnym (UT). Aby przeliczyć je na obowiązujący w dniu zaćmienia czas letni należy dodać 2 godziny, aby dokonać przeliczenia na czas zimowy należy dodać 1 godzinę. Wszystkie dane podane są dla centralnej Polski (dla punktu o współrzędnych: l = 19° 00' E, f = 52° 00' N), różnice w momentach początku, końca i maksimum zaćmienia dla krańców Polski nie przekraczają 30 minut, różnice w wielkości fazy dla krańców Polski nie przekraczają 0,1.

Objaśnienia oznaczeń: W - warunki widoczności zaćmienia w Polsce ("+" - zaćmienie widoczne, "-" - zaćmienie niewidoczne, "±" - zaćmienie częściowo widoczne), Typ - typ zaćmienia (c - całkowite, cz - częściowe, o - obrączkowe), Faza - faza zaćmienia, h - wysokość Słońca nad horyzontem w momencie maksimum, Dc - długość fazy całkowitej zaćmienia [m:ss], Dcz - długość fazy częściowej zaćmienia [h:mm], Tp - czas początku zaćmienia, Tmax - czas fazy maksymalnej zaćmienia, Tk - czas końca zaćmienia.


DataWTypFazahDcDczTpTmaxTk
2009.01.26-o--7:54----
2009.07.22-c--6:39----
2010.01.15±o0,05-311:080:505:586:236:48
2010.07.11-c--5:20----
2011.01.04+cz0,89-2:487:128:3610:00
2011.06.01-cz-------
2011.07.01-cz-------
2011.11.25-cz-------
2012.05.20-o--5:46----
2012.11.13-c--4:02----
2013.05.10-o--6:03----
2013.11.03-o/c--1:40----
2014.04.29-o-------
2014.10.23-cz-------
2015.03.20+c0,7362:472:198:459:5511:04
2015.09.13-cz-------
2016.03.09-c--4:09----
2016.09.01-o--3:06----
2017.02.26-o--0:44----
2017.08.21-c--2:40----
2018.02.15-cz-------
2018.07.13-cz-------
2018.08.11-cz-------
2019.01.06-cz-------
2019.07.02-c--4:33----
2019.12.26-o--3:39----
2020.06.21±o0,0300:380:105:375:425:47
2020.12.14-c--2:10----

» Tabela zaćmień Księżyca


Galerie zdjęć zaćmień

» Zaćmienie Słońca 1996.10.12
» Zaćmienie Słońca 1999.08.11
» Zaćmienie Słońca 2003.05.31
» Zaćmienie Słońca 2008.08.01
» Zaćmienie Słońca 2011.01.04

» Zaćmienie Księżyca 1997.03.24
» Zaćmienie Księżyca 1997.09.16
» Zaćmienie Księżyca 2001.01.09
» Zaćmienie Księżyca 2004.05.04
» Zaćmienie Księżyca 2006.09.07
» Zaćmienie Księżyca 2008.08.16
» Zaćmienie Księżyca 2011.06.15


Andrzej Binkiewicz
Obserwacje astronomiczne prowadzę od ponad 25 lat, astronomią i astrofotografią zajmuję się od połowy lat 90-tych. W czasie wielu nocy spędzonych na obserwacjach nieba, najczęściej zajmuję się astrofotografią oraz obserwacjami komet i obiektów mgławicowych. Komety obserwuję od czasu przelotu dwóch wielkich komet widocznych pod koniec XX wieku - Hyakutake i Hale-Bopp. Do tej pory fotografowałem i obserwowałem ponad 40 tego typu obiektów.

Słońce | Księżyc | Zaćmienia | Planety | Komety | Koniunkcje | Gwiazdy | Obiekty mgławicowe | Zjawiska

astrofotografia.dl.pl | w sieci od 7254 dni | aktualizacja 2020.01.17 [dzisiaj] | 003315 | e-mail: Andrzej Binkiewicz