Zaćmienie Słońca 1999.08.11 | Astrofotografia

astrofotografia.dl.pl | aktualizacja 2020.01.17 [dzisiaj]

Słońce | Księżyc | Zaćmienia | Planety | Komety | Koniunkcje | Gwiazdy | Obiekty mgławicowe | Zjawiska


Informacje o zaćmieniu

Zaćmienie Słońca 11 sierpnia 1999 roku widoczne było w Europie, północno - zachodniej części Ameryki Północnej, Grenlandii, północnej Afryce i prawie całej Azji. Pas zaćmienia całkowitego obejmował południową i zachodnią Europę, cień Księżyca przeszedł przez Anglię, Francję, Belgię, Niemcy, Austrię, Węgry, Rumunię i Bułgarię. Wielu miłośników astronomii z Polski wybrało się na południe Europy, aby obserwować zaćmienie całkowite. W całej Polsce zaćmienie było widoczne jako częściowe o bardzo dużej fazie: od 0,82 w północnych częściach kraju do 0,92 na południu. Zjawisko rozpoczęło się tuż przed południem i trwało ponad dwie i pół godziny.


Przebieg zaćmienia

Wszystkie momenty podane zostały dla Warszawy w czasie UT, aby przeliczyć je na obowiązujący w dniu zaćmienia czas letni należy dodać 2 godziny.

Początek
Faza maksymalna
Koniec
9:32
10:51
12:09

Zdjęcia zaćmienia

Zdjęcia widoczne poniżej zostały wykonane w pasie zaćmienia całkowitego na granicy węgiersko - rumuńskiej w miejscowości Nadlac (l=20° 43' E, f=46° 10' N).


Początkowa faza zaćmienia

~11:45 CWE~11:45 CWE

Początkowa faza zaćmienia sfotografowana około godziny 11:45 CWE obiektywem 10/1000 z zestawem filtrów z czasem ekspozycji 1/500 sekundy na filmie Agfa HDC 100 ISO.


~12:15 CWE~12:15 CWE

Tarcza słoneczna częściowo zaćmiona przez Księżyc sfotografowana około godziny 12:15 CWE obiektywem 10/1000 z zestawem filtrów z czasem ekspozycji 1/500 sekundy na filmie Agfa HDC 100 ISO.


Seria zdjęć ukazująca zmiany oświetlenia horyzontu w czasie trwania fazy częściowej zaćmienia. Wszystkie zdjęcia zostały wykonane obiektywem 3,5/35 na filmie Fuji 400 ISO z jednakowym czasem naświetlania.


~12:45 CWE

Słoneczny sierp przebijający się przez chmury sfotografowany około godziny 12:45 CWE obiektywem 4/70 na filmie Fuji 400 ISO.


Maksymalna faza zaćmienia

12:55 CWE12:55 CWE

Zachodni horyzont na początku fazy całkowitej zaćmienia sfotografowany o godzinie 12:55 CWE obiektywem 4/29 z kilkusekundowym czasem naświetlania na filmie Fuji 400 ISO.


12:56 CWE12:56 CWE

Po lewej: południowa część nieba, po prawej: północny horyzont podczas trwania fazy całkowitej. Zdjęcia zostały wykonane o godzinie 12:56 CWE obiektywem 4/29 z czasem ekspozycji o długości kilku sekund na filmie Fuji 400 ISO.


12:57 CWE

Zdjęcie przedstawia całkowitą fazę zaćmienia sfotografowaną o godzinie 12:57 CWE obiektywem 10/1000 z czasem naświetlania 1/60 sekundy na filmie Fuji 400 ISO. Widoczna jest korona słoneczna oraz protuberancje. Zdjęce wykonane było przez cienkie chmury.


12:57 CWE

Pierwszy promień Słońca kończący fazę całkowitą zaćmienia. Zdjęcie zostało wykonane przez cienkie chmury o godzinie 12:57 CWE obiektywem 10/1000 z czasem ekspozycji 1/60 sekundy na filmie Fuji 400 ISO.


Końcowa faza zaćmienia

~13:00 CWE

Południowy horyzont kilka minut po momencie zakończenia fazy całkowitej zaćmienia sfotografowany około godziny 13:00 CWE obiektywem 3,5/35 na filmie Fuji 400 ISO.


~13:05 CWE~13:05 CWE

Zdjęcia przedstawiają słoneczny sierp sfotografowany około godziny 13:05 CWE obiektywem 10/1000 z zestawem filtrów z czasem ekspozycji 1/500 sekundy na filmie Agfa HDC 100 ISO.


Galerie zdjęć zaćmień

» Zaćmienie Słońca 1996.10.12
» Zaćmienie Słońca 1999.08.11
» Zaćmienie Słońca 2003.05.31
» Zaćmienie Słońca 2008.08.01
» Zaćmienie Słońca 2011.01.04

» Zaćmienie Księżyca 1997.03.24
» Zaćmienie Księżyca 1997.09.16
» Zaćmienie Księżyca 2001.01.09
» Zaćmienie Księżyca 2004.05.04
» Zaćmienie Księżyca 2006.09.07
» Zaćmienie Księżyca 2008.08.16
» Zaćmienie Księżyca 2011.06.15


Andrzej Binkiewicz
Obserwacje astronomiczne prowadzę od ponad 25 lat, astronomią i astrofotografią zajmuję się od połowy lat 90-tych. W czasie wielu nocy spędzonych na obserwacjach nieba, najczęściej zajmuję się astrofotografią oraz obserwacjami komet i obiektów mgławicowych. Komety obserwuję od czasu przelotu dwóch wielkich komet widocznych pod koniec XX wieku - Hyakutake i Hale-Bopp. Do tej pory fotografowałem i obserwowałem ponad 40 tego typu obiektów.

Słońce | Księżyc | Zaćmienia | Planety | Komety | Koniunkcje | Gwiazdy | Obiekty mgławicowe | Zjawiska

astrofotografia.dl.pl | w sieci od 7254 dni | aktualizacja 2020.01.17 [dzisiaj] | 003318 | e-mail: Andrzej Binkiewicz