Zaćmienie Słońca 1996.10.12 | Astrofotografia

astrofotografia.dl.pl | aktualizacja 2020.01.17 [1 dzień temu]

Słońce | Księżyc | Zaćmienia | Planety | Komety | Koniunkcje | Gwiazdy | Obiekty mgławicowe | Zjawiska


Informacje o zaćmieniu

Zaćmienie Słońca 12 października 1996 roku było widoczne w całej Europie, na Grenlandii, w części Afryki oraz Ameryki Północnej. Zjawisko nigdzie nie było widoczne jako całkowite, gdyż cień Księżyca przeszedł nad północnym biegunem Ziemi. W całej Polsce zaćmienie można było obserwować jako częściowe o fazie maksymalnej równej 0,6. Rozpoczęło się w godzinach popołudniowych, a jego koniec zbiegł się z zachodem Słońca, trwało prawie 2 i pół godziny.


Przebieg zaćmienia

Wszystkie momenty podane zostały dla Warszawy w czasie UT, aby przeliczyć je na obowiązujący w dniu zaćmienia czas letni należy dodać 2 godziny.

Początek
Faza maksymalna
Koniec
13:23
14:25
15:42

Zdjęcia zaćmienia


Początkowa faza zaćmienia

15:16 CWE

Horyzont sfotografowany na kilka minut przed rozpoczęciem zaćmienia, o godzinie 15:16 CWE przy użyciu obiektywu 22/35 z czasem ekspozycji 1/125 sekundy na filmie Fuji 400 ISO.


15:30 CWE15:33 CWE

Początkowa faza zaćmienia sfotografowana obiektywem 10/1000 wyposażonym w zestaw filtrów oraz telekonwerter 2x z czasem naświetlania 1/500 sekundy na filmie Konica 100 ISO. Pierwsze zdjęcie zostało zrobione o godzinie 15:30 CWE, a drugie o 15:33 CWE. Zdjęcia wykonywane były w przerwach między chmurami.


15:34 CWE

Otoczenie tarczy słonecznej sfotografowane o godzinie 15:34 CWE obiektywem 22/70 z czasem ekspozycji 1/2000 sekundy na filmie Fuji 400 ISO.


15:37 CWE15:46 CWE

Pierwsze zdjęcie zostało wykonane o godzinie 15:37 CWE obiektywem 10/1000 z zestawem filtrów z czasem ekspozycji 1/500 sekundy na filmie Konica 100 ISO. Zdjęcie po prawej przedstawia częściowo zaćmione Słońce o godzinie 15:46 CWE. Zostało ono wykonane obiektywem 10/1000 z telekonwerterem 2x, pozostałe parametry ekspozycji są takie same jak w przypadku poprzedniego zdjęcia.


15:56 CWE16:03 CWE

Zdjęcia wykonane odpowiednio w godzinach 15:56 CWE i 16:03 CWE za pomocą obiektywu 10/1000 z zestawem filtrów z czasem naświetlania 1/500 sekundy na filmie Konica 100 ISO.


16:01 CWE16:10 CWE

Zdjęcia z obiektywu krótkoogniskowego: po lewej otoczenie tarczy słonecznej sfotografowane o godzinie 16:01 CWE obiektywem 22/70 z czasem ekspozycji 1/2000 sekundy na filmie o czułości 400 ISO. O dużej fazie zaćmienia świadczy kształt refleksu świetlnego powstałego na soczewkach obiektywu, widoczny on jest w prawym dolnym rogu. Po prawej: obserwatorzy zaćmienia oraz sprzęt, godzina 16:10, obiektyw 22/35, ekspozycja 1/2000 sekundy, film Fuji 400 ISO.


Maksymalna faza zaćmienia

16:15 CWE16:30 CWE

Na pierwszym zdjęciu widoczna jest częściowo zaćmiona tarcza Słońca sfotografowana przez filtr spawalniczy o godzinie 16:15 CWE obiektywem 5,6/70 z czasem ekspozycji 1/2000 sekundy na filmie Fuji 400 ISO. Drugie zdjęcie przedstawia południowo-zachodni horyzont o godzinie 16:30 CWE, zostało ono wykonane obiektywem 22/35 z czasem naświetlania 1/125 sekundy na filmie Fuji 400 ISO.


16:35 CWE16:41 CWE

Zdjęcia przedstawiają maksymalną fazę zaćmienia. Pierwsze z nich zostało wykonane o godzinie 16:35 CWE obiektywem 10/10000 z telekonwerterem i zestawem filtrów z czasem ekspozycji 1/500 sekundy na filmie Konica 100 ISO. Drugie zdjęcie zostało wykonane o godzinie 16:41 CWE obiektywem 10/1000 z filtrami podczas ekspozycji o długości 1/500 sekundy na filmie Konica 100 ISO.


16:55 CWE17:06 CWE

Widoczne jest stopniowe zsuwanie się Księżyca z tarczy Słońca o godzinie 16:55 CWE i 17:06 CWE. Zdjęcia zostały wykonane obiektywem 10/1000 z czasem naświetlania 1/500 sekundy na filmie Konica 100 ISO.


Końcowa faza zaćmienia

17:15 CWE17:21 CWE

Końcowa faza zaćmienia sfotografowana w godzinach odpowiednio: 17:15 CWE i 17:21 CWE. Zdjęcia zostały wykonane obiektywem 10/1000 (w przypadku drugiego zdjęcia dodatkowo z telekonwerterem 2x) z zestawem filtrów z czasem naświetlania 1/500 sekundy na filmie Konica 100 ISO. Niewielka wysokość Słońca nad horyzontem spowodowała przyciemnienie oraz poczerwienienie obrazu.


17:34 CWE

Zachodząca częściowo zaćmiona tarcza Słońca sfotografowana o godzinie 17:34 CWE obiektywem 4/70 na filmie Fuji 400 ISO.


17:41 CWE17:45 CWE

Po lewej: wyszczerbione zachodzące Słońce sfotografowane o godzinie 17:41 CWE obiektywem 10/1000 z czasem ekspozycji 1/2000 sekundy na filmie Fuji 400 ISO. Po prawej: zniekształcona przez refrakcję atmosferyczną tarcza Słońca wisząca tuż nad horyzontem. Zdjęcie zostało wykonane o godzinie 17:45 CWE obiektywem 10/1000 z czasem ekspozycji 1/125 sekundy na filmie Fuji 400 ISO.


Galerie zdjęć zaćmień

» Zaćmienie Słońca 1996.10.12
» Zaćmienie Słońca 1999.08.11
» Zaćmienie Słońca 2003.05.31
» Zaćmienie Słońca 2008.08.01
» Zaćmienie Słońca 2011.01.04

» Zaćmienie Księżyca 1997.03.24
» Zaćmienie Księżyca 1997.09.16
» Zaćmienie Księżyca 2001.01.09
» Zaćmienie Księżyca 2004.05.04
» Zaćmienie Księżyca 2006.09.07
» Zaćmienie Księżyca 2008.08.16
» Zaćmienie Księżyca 2011.06.15


Andrzej Binkiewicz
Obserwacje astronomiczne prowadzę od ponad 25 lat, astronomią i astrofotografią zajmuję się od połowy lat 90-tych. W czasie wielu nocy spędzonych na obserwacjach nieba, najczęściej zajmuję się astrofotografią oraz obserwacjami komet i obiektów mgławicowych. Komety obserwuję od czasu przelotu dwóch wielkich komet widocznych pod koniec XX wieku - Hyakutake i Hale-Bopp. Do tej pory fotografowałem i obserwowałem ponad 40 tego typu obiektów.

Słońce | Księżyc | Zaćmienia | Planety | Komety | Koniunkcje | Gwiazdy | Obiekty mgławicowe | Zjawiska

astrofotografia.dl.pl | w sieci od 7255 dni | aktualizacja 2020.01.17 [1 dzień temu] | 003360 | e-mail: Andrzej Binkiewicz