Mgławice | Astrofotografia

astrofotografia.dl.pl | aktualizacja 2020.01.17 [34 dni temu]

Słońce | Księżyc | Zaćmienia | Planety | Komety | Koniunkcje | Gwiazdy | Obiekty mgławicowe | Zjawiska


Zdjęcia mgławic


M 1

M 1

Zdjęcie mgławicy M 1 "Krab" uzyskane 5 lutego 2002 roku o godzinie 19:40 CSE obiektywem 4/200 na filmie Fuji 800 ISO z czasem naświetlania 14 minut.


M 8

M 8

Na zdjęciu widoczna jest mgławica M 8 Laguna sfotografowana 9 lipca 1997 roku o godzinie 23:50 CWE obiektywem 4/200 z czasem ekspozycji 10 minut na filmie Fuji 800 ISO.


M 20

M 20

Zdjęcie mgławicy M 20 wykonane 9 lipca 1997 roku o godzinie 23:50 CWE obiektywem 4/200 z czasem ekspozycji 10 minut na filmie Fuji 800 ISO.


M 42, M 43

M 42, M 43

Zdjęcie przedstawia Wielką Mgławicę Oriona sfotografowaną 20 stycznia 1999 roku obiektywem 10/1000 na filmie Kodak 1000 ISO z czasem naświetlania 20 minut.


Zdjęcie przedstawia mgławicę M 42 w Orionie sfotografowaną w dniu 8 stycznia 2005 roku o godzinie 20:50 CSE obiektywem 6/450 na filmie Kodak 800 ISO. Zdjęcie powstało poprzez połączenie dwóch ekspozycji: 5-minutowej i 8-minutowej.


M 78

M 78

Mgławica M 78 sfotografowana 15 lutego 2002 roku o godzinie 20:40 CSE obiektywem 4/200 na filmie Fuji 800 ISO z czasem ekspozycji 20 minut.


NGC 1499

NGC 1499

Zdjęcie mgławicy NGC 1499 "California" wykonane 10 stycznia 1999 roku o godzinie 19:10 CSE obiektywem 4/200 na filmie Kodak 1000 ISO z czasem naświetlania 16 minut.


NGC 2244

NGC 2244NGC 2244

Zdjęcia przedstawiają mgławicę NGC 2244 "Rozeta" znajdującą się na niebie w gwiazdozbiorze Jednorożca. Pierwsze z nich zostało wykonane 27 lutego 1997 roku o godzinie 19:15 CSE obiektywem 4/200 z czasem ekspozycji o długości 8 minut na filmie Fuji 800 ISO. Zostało ono poddane obróbce komputerowej w celu lepszego uwidocznienia szczegółów. Na drugim zdjęciu widoczna jest mgławica sfotografowana 1 stycznia 1998 roku o godzinie 1:20 CSE obiektywem 2/58 z czasem naświetlania 4 minuty na filmie Fuji 800 ISO.


NGC 6992

NGC 6992

Zdjęcie mgławicy NGC 6992 "Cirrus" znajdującej się na niebie w gwiazdozbiorze Łabędzia wykonane w dniu 19 października 1997 roku o godzinie 19:30 CSE obiektywem 4/200 z czasem naświetlania 20 minut na filmie Fuji 800 ISO.


NGC 7000

NGC 7000

Na zdjęciu widoczna jest mgławica NGC 7000 "Ameryka Północna" sfotografowana 13 października 1998 roku o godzinie 20:30 obiektywem 4/200 na filmie Kodak 1000 ISO z 15-minutowym czasem ekspozycji.


IC 434

IC 434IC 434

Na zdjęciach widoczna jest mgławica IC 434 oraz ciemna mgławica B 33 "Koński Łeb" znajdujące się na niebie w gwiazdozbiorze Oriona. Po lewej: mgławica sfotografowana 15 lutego 2002 roku o godzinie 20:40 CSE obiektywem 4/200 na filmie Fuji 800 ISO z czasem ekspozycji 20 minut. Obraz mgławicy na drugim zdjęciu został wzmocniony poprzez komputerowe nałożenie dwóch zdjęć wykonanych obiektywem 4/200 na różnych negatywach.


IC 1318

IC 1318IC 1318

Mgławica IC 1318 "Motyl" oraz inne mgławice znajdujące się w pobliżu gwiazdy g Łabędzia. Pierwsze zdjęcie zostało wykonane 22 sierpnia 1997 roku o godzinie 22:00 CWE obiektywem 2/58 z czasem naświetlania równym 6 minut na filmie Fuji 400 ISO. Zdjęcie po prawej zostało wykonane we wrześniu 2002 roku obiektywem 6/450 na filmie Konica Centuria 800 ISO z czasem ekspozycji około 35 minut.


Galerie zdjęć obiektów mgławicowych

» Gromady otwarte gwiazd
» Gromady kuliste gwiazd
» Mgławice
» Mgławice planetarne
» Galaktyki


Andrzej Binkiewicz
Obserwacje astronomiczne prowadzę od ponad 25 lat, astronomią i astrofotografią zajmuję się od połowy lat 90-tych. W czasie wielu nocy spędzonych na obserwacjach nieba, najczęściej zajmuję się astrofotografią oraz obserwacjami komet i obiektów mgławicowych. Komety obserwuję od czasu przelotu dwóch wielkich komet widocznych pod koniec XX wieku - Hyakutake i Hale-Bopp. Do tej pory fotografowałem i obserwowałem ponad 40 tego typu obiektów.

Słońce | Księżyc | Zaćmienia | Planety | Komety | Koniunkcje | Gwiazdy | Obiekty mgławicowe | Zjawiska

astrofotografia.dl.pl | w sieci od 7288 dni | aktualizacja 2020.01.17 [34 dni temu] | 090363 | e-mail: Andrzej Binkiewicz