Księżyc | Astrofotografia

astrofotografia.dl.pl | aktualizacja 2022.01.05 [21 dni temu]

Słońce | Księżyc | Zaćmienia | Planety | Komety | Koniunkcje | Gwiazdy | Obiekty mgławicowe | Zjawiska


Informacje o Księżycu

Księżyc jest najbliższym Ziemi i drugim co do jasności ciałem niebieskim widocznym na niebie. Dzięki temu jest on łatwym obiektem do obserwacji wizualnych i fotograficznych. Za pomocą średniej wielkości sprzętu astronomicznego możliwe jest fotografowanie występujących na powierzchni Księżyca mórz, kraterów, łańcuchów górskich oraz innych szczegółów na jego powierzchni.


Fotografowanie Księżyca

Przy fotografowaniu Księżyca aby zwiększyć ilość widocznych szczegółów stosuje się obiektywy lub układy optyczne o długich ogniskiwych, rzędu kilku metrów. Najczęściej stosowane są negatywy o małej lub średniej czułości oraz czasy ekspozycji o długości rzędu ułamka sekundy. Księżyc najlepiej fotografować, gdy znajduje się na znacznej wysokości nad horyzontem, aby zminimalizować wpływ ruchów mas powietrza na ostrość obrazu.

» Fotografowanie Księżyca


Warunki widoczności Księżyca


Aktualna faza Księżyca

Aktualnie Księżyc znajduje się w fazie 23.7 dni po nowiu.


Fazy Księżyca w najbliższym czasie

» 2022.02.01 [za 6 dni] - Nów Księżyca
» 2022.02.08 [za 13 dni] - Pierwsza kwadra Księżyca
» 2022.02.16 [za 21 dni] - Pełnia Księżyca
» 2022.02.23 [za 28 dni] - Ostatnia kwadra Księżyca
» 2022.03.02 [za 35 dni] - Nów Księżyca
» 2022.03.10 [za 43 dni] - Pierwsza kwadra Księżyca
» 2022.03.18 [za 51 dni] - Pełnia Księżyca
» 2022.03.25 [za 58 dni] - Ostatnia kwadra Księżyca


Najnowsze zdjęcia


Księżyc nad północno-wschodnim horyzontem sfotografowany 18 lipca 2009 roku o godzinie 1:19 CWE aparatem Canon 300D z obiektywem 4,5/18 mm z czasem naświetlania 1,5 minuty przy czułości matrycy 800 ISO.


Zakrycie Plejad przez Księżyc 2009.01.07

Zdjęcie przedstawia Księżyc w fazie 11,0 dni po nowiu na krótko przed zakryciem gromady otwartej gwiazd M 45 Plejady. Zdjęcie zostało wykonane 7 stycznia 2009 roku o godzinie 17:13 CWE w ognisku głownym teleskopu o śrenicy zwierciadła 150 mm i ogniskowej 900 mm aparatem Canon 300D z czasem naświetlania 0,5 sekundy przy czułości matrycy 400 ISO.


Galerie zdjęć Księżyca

» Wschody i zachody Księżyca
» Księżyc nad horyzontem
» Powierzchnia Księżyca
» Światło popielate Księżyca
» Zakrycia gwiazd przez Księżyc


Księżyc w kolejnych dniach po nowiu

» 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27


Andrzej Binkiewicz
Obserwacje astronomiczne prowadzę od ponad 25 lat, astronomią i astrofotografią zajmuję się od połowy lat 90-tych. W czasie wielu nocy spędzonych na obserwacjach nieba, najczęściej zajmuję się astrofotografią oraz obserwacjami komet i obiektów mgławicowych. Komety obserwuję od czasu przelotu dwóch wielkich komet widocznych pod koniec XX wieku - Hyakutake i Hale-Bopp. Do tej pory fotografowałem i obserwowałem ponad 40 tego typu obiektów.

Słońce | Księżyc | Zaćmienia | Planety | Komety | Koniunkcje | Gwiazdy | Obiekty mgławicowe | Zjawiska

astrofotografia.dl.pl | w sieci od 7994 dni | aktualizacja 2022.01.05 [21 dni temu] | 00000-1 | e-mail: Andrzej Binkiewicz
ml>