C/1995 O1 Hale-Bopp | Astrofotografia

astrofotografia.dl.pl | aktualizacja 2020.03.05 [130 dni temu]

Słońce | Księżyc | Zaćmienia | Planety | Komety | Koniunkcje | Gwiazdy | Obiekty mgławicowe | Zjawiska


Informacje o komecie C/1995 O1 Hale-Bopp

Kometa C/1995 O1 Hale-Bopp została odkryta w nocy 23 lipca 1995 roku przez Alana Hale'a i Thomasa Boppa. Przez peryhelium odległe od Słońca o 0,91 AU przeszła 1 kwietnia 1997 roku, a najbliżej Ziemi w odległości 1,32 AU znalazła się 23 marca 1997 roku. Jest ona kometą okresową, obiega Słońce raz na 2500 lat.

Kometa Hale-Bopp już latem 1995 roku była dostępna dla amatorskich obserwacji, miała jasność 10 mag., chociaż znajdowała się w odległości 7 AU od Słońca. Świeciła wtedy nisko nad horyzontem w gwiazdozbiorze Strzelca. Warunki do obserwacji tej komety poprawiły się w połowie 1996 roku, gdyż jej jasność wzrosła do 7 mag., a odległość od Słońca zmalała do 4 AU. Jesienią 1996 roku kometa Hale-Bopp była dobrze widoczna przez lornetkę jako obiekt o jasności ok. 6 mag. widoczny na niebie wieczornym na tle gwiazdozbioru Wężownika. W grudniu 1996 roku kometa zbliżyła się pozornie do Słońca i na kilka tygodni przestała być widoczna. Ponownie pojawiła się na niebie porannym w pierwszej połowie stycznia 1997 roku. Zbliżyła się już wtedy do Ziemi i do Słońca na tyle, że pojawił się warkocz, a jej jasność była na tyle duża, że kometę dało się obserwować gołym okiem. W lutym kometa była widoczna już dużo wyżej na porannym niebie przemierzając drogę od gwiazdozbioru Strzały do Łabędzia. W marcu kometa widoczna była zarówno na niebie wieczornym jak i porannym jako jasny obiekt posiadający dwa warkocze: gazowy i pyłowy. Do końca marca 1997 roku jasność komety wzrosła do -1,5 mag. a długość warkocza osiągnęła wartość 30 stopni. W kwietniu warunki widoczności komety C/1995 O1 Hale-Bopp stopniowo zaczęły się pogarszać, gdyż kometa świeciła coraz niżej nad horyzontem zmierzając od gwiazdozbioru Andromedy poprzez Perseusza do Byka. W połowie maja 1997 roku przestała być widoczna dla obserwatorów na półkuli północnej.


Elementy orbity

T0=1997.03.31,4659, q=0.919481, e=0.994953, i=89.4482, w=130.6651, W=282.2159.


Zdjęcia komety C/1995 O1 Hale-Bopp


1996 grudzień 4

1996.12.04 17:30

Zdjęcie przedstawia kometę C/1995 O1 nisko nad południowo-zachodnim horyzontem w dniu 4 grudnia 1996 roku około godziny 17:30. Zostało ono wykonane obiektywem 2/58 na filmie Fuji 800 ISO z czasem ekspozycji długości 5 minut. [D=2,89 AU, r=2,10 AU]


1997 styczeń 9

1997.01.09 6:00

Zdjęcie przedstawia kometę Hale-Bopp sfotografowaną po koniunkcji ze Słońcem w dniu 9 stycznia 1997 roku około godziny 6:00 nieruchomym aparatem z obiektywem 2/58 podczas 15-sekundowej ekspozycji na filmie Fuji 800 ISO. [D=2,43 AU, r=1,65 AU]


1997 styczeń 16

1997.01.16

Kometa sfotografowana 16 stycznia około godziny 6:00 obiektywem 4/200 podczas 5-minutowej ekspozycji na filmie Fuji 400 ISO. [D=2,31 AU, r=1,56 AU]


1997 luty 3

1997.02.03 5:15

Zdjęcie przedstawia kometę C/1995 O1 Hale-Bopp sfotografowaną 3 lutego 1997 roku około godziny 5:15 obiektywem 4/200 na filmie Fuji 800 ISO z czasem ekspozycji 9 minut. [D=1,96 AU, r=1,34 AU]


1997 luty 4

1997.02.04 4:30

Zdjęcie zostało wykonane 4 lutego 1997 roku o godzinie 4:30 obiektywem 4/200 na filmie Fuji 400 ISO z czasem naświetlania o długości 5 minut. [D=1,94 AU, r=1,33 AU]


1997 luty 7

1997.02.07 4:40

Kometa Hale-Bopp sfotografowana 7 lutego 1997 roku około godziny 4:40 obiektywem 4/200 na filmie Fuji 800 ISO z podczas 8-minutowej ekspozycji. [D=1,88 AU, r=1,29 AU]


1997 luty 9

1997.02.09 4:25

Zdjęcie przedstawia kometę Hale-Bopp sfotografowaną 9 lutego 1997 roku około godziny 4:25 obiektywem 4/200 na filmie Fuji 800 ISO z kilkuminutowym czasem ekspozycji. [D=1,84 AU, r=1,27 AU]


1997 luty 14

1997.02.14 5:40

Zdjęcie zostało wykonane 14 lutego 1997 roku o godzinie 5:40 obiektywem 4/200 na filmie Fuji 800 ISO z czasem ekspozycji 4 minuty. [D=1,74 AU, r=1,21 AU]


1997 luty 25

1997.02.25 5:10

Na zdjęciu widoczna jest kometa Hale-Bopp sfotografowana 25 lutego 1997 roku o godzinie 5:10 obiektywem 4/200 na filmie Fuji 400 ISO z czasem naświetlania 3 minuty. [D=1,55 AU, r=1,10 AU]


1997 marzec 1

1997.03.01 4:55

Kometa Hale-Bopp w dniu 1 marca 1997 roku o godzinie 4:55. Zdjęcie zostało wykonane obiektywem 4/200 na filmie Fuji 800 ISO z czasem ekspozycji równym 5 minut. [D=1,49 AU, r=1,06 AU]


1997 marzec 2

1997.03.02

Na zdjęciu widoczna jest kometa nad północno-zachodnim horyzontem w dniu 2 marca 1997 roku około godziny 18:50. Zostało ono wykonane obiektywem 2/58 na filmie Fuji 800 ISO z czasem ekspozycji o długości 3 minuty. [D=1,46 AU, r=1,05 AU]


1997 marzec 4

1997.03.04 4:45

Zdjęcie przedstawia najjaśniejszy fragment komety Hale-Bopp sfotografowany przez cienkie chmury 4 marca o godzinie 4:45 obiektywem 4/200 na filmie Fuji 800 ISO podczasem 1-minutowej ekspozycji. [D=1,44 AU, r=1,04 AU]


1997 marzec 5

Zdjęcie komety Hale-Bopp wykonane 5 marca 1997 roku o godzinie 4:20 obiektywem 4/200 na filmie Fuji 400 ISO z 8-minutowym czasem ekspozycji.


1997 marzec 8

Kometa sfotografowana 8 marca 1997 roku o godzinie 4:20 obiektywem 4/200 na filmie Kodak 1600 ISO z czasem ekspozycji o długości 4 minuty.


1997 marzec 11

1997.03.11 4:15

Kometa Hale-Bopp z wyraźnie widocznymi warkoczami: pyłowy (koloru żółtego) i gazowy (niebieski). Zdjęcie zostało wykonane 11 marca 1997 roku o godzinie 4:15 obiektywem 4/200 na filmie Kodak 1600 ISO z czasem naświetlania 3 minuty. [D=1,37 AU, r=0,99 AU]


1997 marzec 26

Po lewej: przejście komety C/1995 O1 Hale-Bopp w odległości 5 stopni od jasnej galaktyki M 31. Zdjęcie zostało wykonane 26 marca 1997 roku o godzinie 19:55 obiektywem 4/200 na filmie Kodak 1600 ISO z 5-minutowym czasem naświetlania. Drugie zdjęcie zostało wykonane o godzinie 20:05 tym samym sprzętem z czasem ekspozycji o długości 7 minut.


1997 marzec 28

Kometa sfotografowana nieruchomym aparatem z obiektywem 2/58 w dniu 28 marca 1997 roku o godzinie 19:17 z 15-sekundowym czasem ekspozycji na filmie o czułości 400 ISO.


1997 marzec 29

Zdjęcia komety C/1995 O1 Hale-Bopp uzyskane w dniu 29 marca 1997 roku za pomocą obiektywu 6/900. Pierwsze z nich zostało wykonane o godzinie 19:40 z czasem ekspozycji o długości 5 minut, natomiast drugie o godzinie 19:50 z 40-sekundowym czasem naświetlania, obydwa na filmie Kodak 1600 ISO.


Kometa sfotografowana 29 marca 1997 roku o godzinie 20:05 obiektywem 4/200 z czasem ekspozycji o długości 2 minuty na filmie Kodak 1600 ISO.


1997 kwiecień 7

Kometa C/1995 O1 Hale-Bopp przechodząca na tle gromady otwartej M 34 sfotografowana 7 kwietnia 1997 roku o godzinie 20:55 obiektywem 4/200 z 4-minutowym czasem ekspozycji na filmie o czułości 200 ISO.


1997 maj 9

Ostatnie zdjęcie komety Hale-Bopp przed jej koniunkcją ze Słońcem. Zostało ono wykonane 9 maja 1997 roku o godzinie 21:40 obiektywem 4/200 z czasem ekspozycji o dłogości 1 minuty na filmie Fuji 400 ISO.


Galerie zdjęć komet

» C/1996 B2 Hyakutake
» C/1996 Q1 Tabur
» C/1995 O1 Hale-Bopp
» 55P/Tempel-Tuttle
» C/1997 J2 Meunier-Dupouy
» 21P/Giacobini-Zinner
» C/1999 H1 Lee
» C/1999 S4 LINEAR
» C/1999 T1 McNaught-Hartley
» C/2001 A2 LINEAR
» 19P/Borrelly
» C/2000 WM1 LINEAR
» C/2002 C1 Ikeya-Zhang
» C/2002 O4 Hoenig
» C/2002 O6 SWAN
» C/2004 Q2 Machholz
» C/2006 A1 Pojmański
» C/2006 M4 SWAN
» C/2006 P1 McNaught
» C/2006 VZ13 LINEAR
» 17P/Holmes
» 8P/Tuttle
» C/2007 N3 Lulin
» C/2006 W3 Christensen


Andrzej Binkiewicz
Obserwacje astronomiczne prowadzę od ponad 25 lat, astronomią i astrofotografią zajmuję się od połowy lat 90-tych. W czasie wielu nocy spędzonych na obserwacjach nieba, najczęściej zajmuję się astrofotografią oraz obserwacjami komet i obiektów mgławicowych. Komety obserwuję od czasu przelotu dwóch wielkich komet widocznych pod koniec XX wieku - Hyakutake i Hale-Bopp. Do tej pory fotografowałem i obserwowałem ponad 40 tego typu obiektów.

Słońce | Księżyc | Zaćmienia | Planety | Komety | Koniunkcje | Gwiazdy | Obiekty mgławicowe | Zjawiska

astrofotografia.dl.pl | w sieci od 7432 dni | aktualizacja 2020.03.05 [130 dni temu] | 101772 | e-mail: Andrzej Binkiewicz